Produkter

Tv Overvåkning

MED KAMERAR SOM IKKE LYVER

Alarmsystemer

INNBRUDDSALARM REDUSERER ANTALL INNBRUDD MED 90% i følge OBOS

Adgangskontroll

MED ADGANGSKONTROLL SÅ HAR DU 100% KONTROLL PÅ HVEM SOM KOMMER OG GÅR TIL ENHVER TID.

GPS Sporing

MED GPS SPORING SÅ VET DU HVOR ALLE GJENNSTANDENE BEFINNER SEG UANSETT HVOR DE ER I VERDEN.

Trygge tak

INGEN RASFARE MED PROTECTAS SOM ANSVARLIG PARTNER!