Temperatur

MED TEMEPERATURVARLING FRA PROTECTAS BESKYTTER DU DEG MOT SKADER SOM SKYLDES SVIKT I KJØLING ELLER VARMEANLEGG.

Avvik i temperaturer kan forårsake betydelige ødeleggelser. Innenfor næringsmiddelindustrien kan mindre temperaturavvik forårsake betydelige tap.

Innenfor øvrige bransjer kan for lave temperaturer forårsake frost og store ødeleggelser. Med Temperaturalarm fra Protectas varsles ansvarlige på SMS og E-post ved avvik utfra de standardverdiene som er bestemt.

Dette er produkter som er tilpasset næringsmiddelindustrien, detaljhandel med matvarer og ellers annen industri hvor vannskader kan medføre betydelige tap.

Hvordan virker dette ?

1. Velg hva du vil overvåke, systemet tilbyr flere muligheter.

Velg hva du vil overvåke. Velg deretter hvor, f.eks serverrom, kjøledisk, lager, hjem eller kontor.

Sett så en terskelverdi for når en alarm skal starte.

Alarmer kan mottas via epost, telefon og SMS via vår Cloudserver.
Du mottar varslinger i realtid.

24/7 sensor overvåking som varsler deg når noe ikke er som det skal.
Kjør rapporter og arkiver loggfiler, slik at du alltid har «up to date» dokumentasjon hvis noe skulle skje.Vær forberedt før ulykken er ute.